Partnerami XV Finału Konkursu im. Stanisława Staszica są:

Grapil Sp. J.,

DPS Gabionen Sp. z o.o.,

Signify Poland Sp. z o.o.