Misją Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski jest współtworzenie samorządu gospodarczego i polityki rozwoju naszego regionu.

Dla realizacji misji naszą działalność opieramy o następujące cele:

  • działalność na rzecz członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski,
  • współpraca z innymi organizacjami samorządu gospodarczego,
  • współpraca z samorządem terytorialnym szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
  • integracja środowisk gospodarczych regionu i województwa,
  • promocja gospodarczych walorów regionu poprzez promowanie lokalnych przedsiębiorstw,
  • realizacja programów wspierania rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • inicjowanie współpracy gospodarczej z zagranicą,
  • tworzenie oferty w zakresie szkoleń,
  • współtworzenie korzystnych warunków edukacji i możliwości rozwoju młodzieży naszego regionu.