W 1992r. członkami założycielami Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski było 75 przedsiębiorców. Wszystkie firmy założycielskie wywarły duży wpływ na życie gospodarcze w naszym regionie.

W minionych latach miały miejsce bardzo ważne zmiany gospodarcze, polityczne i administracyjne więc Izba swoim program zawsze starała się znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Zaraz na początku naszego istnienia powstały najważniejsze przedsięwzięcia jak Pilskie Targi Promocyjne, konkurs Róża Biznesu, serie spotkań integracyjnych.

Codzienna praca to przede wszystkim działalność Rady i biura Izby. Dzięki niej funkcjonujemy w strukturach wojewódzkich i krajowych.
W tych trudnych czasach Izba stara się integrować środowisko, wyróżniać i doceniać najlepszych przedsiębiorców, nasi członkowie wspierają wiele organizacji charytatywnych, są także sponsorami wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Firmy członkowskie systematycznie dołączają do stale powiększającego się grona podmiotów gospodarczych przygotowanych w naszym regionie do działania w warunkach konkurencji na wymagających rynkach UE.