Informujemy, iż od kwietnia br. ruszył program Gminy Piła wspierający tworzenie miejsc pracy oraz pozyskiwanie specjalistycznej kadry zatytułowany „Mieszkanie na start”. Celem programu jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy, w powiązaniu z możliwością uzyskania lokalu mieszkaniowego dla nowych pracowników.
Zgodnie z założeniami Gmina chce przeznaczyć nowe mieszania o średniej powierzchni 40m2. Obowiązywać będzie najem o preferencyjnym czynszu 6,00 zł /m2. Okres trwania umowy najmu wynosi maksymalnie 3 lata z możliwością przedłużenia łącznie, maksymalnie, do 5 lat.  Lokale nie podlegają sprzedaży. Wnioski w trybie ciągłym można składać do prezydenta miasta, który te wnioski będzie kierował do Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, jako swojego organu doradczego, a następnie Izba będzie przygotowywała rekomendacje dla prezydenta miasta, w jakiej kolejności te mieszkania przydzielić, jakie specjalności, jakie zawody.  W tym przypadku nie ma podziału czy będą to pilanie czy osoby, które chcą się przeprowadzić do Piły.

W pierwszym etapie (we wrześniu br.) Gmina Piła przekaże 11 lokali przy ul. Andersa 7 c –powierzchnia użytkowa 419,15 m2, w drugim 49 lokali przy ul. Andersa 5 a,b,c – powierzchnia użytkowa 2408,38 m2.

Nabór wniosków w ramach pierwszego etapu potrwa do końca sierpnia br. Następnie wnioski będą podlegały wstępnej ocenie formalnej przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM. Po dokonaniu oceny, około połowy września, wszystkie wnioski zostaną przekazane do Biura IGPW celem ich zaopiniowania przez Radę Izby, po czym wrócą do UM w Pile.

 

Poniżej do pobrania znajduje się regulamin programu oraz ulotka informacyjna.