List otwarty

Szanowny Panie Prezesie,

 

                Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski jako stowarzyszenie samorządu gospodarczego w Pile, będąc blisko przedsiębiorców i problemów z jakimi się borykają występuje do Państwa   z apelem w sprawie braku bieżącej obsługi przedsiębiorców i lokalnej społeczności.

                Przedsiębiorcy od początku stycznia alarmują, że z uwagi na podwyżki cen gazu i energii elektrycznej nie mają wyjścia i będą musieli podnieść ceny swoich produktów i usług. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót ogrzewania paliwami, od których chcieliśmy trwale odchodzić. To całkowicie zakwestionuje sensowność tego, o co walczyliśmy przez ostatnie lata promując m.in. rządowy program „Czyste powietrze”. To oznacza, że nastroje w Polsce będą się ciągle pogarszać, a obawy o sytuację finansową rodzin i firm będą wzrastać, a wszystko  to wspierane będzie przez wysoką inflację oraz coraz wyższe zobowiązania kredytowe Polek, Polaków  i przedsiębiorców.

                Dodatkowym problemem jest brak bieżącej obsługi przedsiębiorców i lokalnej społeczności.  Klienci PGNiG od dłuższego czasu nie otrzymują nowych faktur za gaz. Z niecierpliwieniem czekają na rozliczenie, ale PGNiG zwleka – „modernizuje”. Próba kontaktu przez infolinię zazwyczaj mimo kilku godzin nie przynosi skutku. Wielu klientów wciąż nie wie, ile zapłaci za gaz w najbliższych miesiącach.

Brak rachunków za gaz, a także informacja o jego podwyżkach bardzo mocno zaniepokoiły społeczeństwo. Nic dziwnego, że wielu mieszkańców naszego regionu nerwowo sprawdza swoje skrzynki pocztowe i eBok, aby dowiedzieć się, ile będą musieli zapłacić w najbliższych miesiącach za gaz. Nierzadko słyszeliśmy przecież o podwyżkach, które sięgają nawet kilkuset procent.

Przez rosnącą wysoko inflację i skokowy wzrost kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców należy liczyć się z tym, że w styczniu część przedsiębiorstw może stać się niewypłacalna i najzwyczajniej w świecie nie opłaci zużytego paliwa co skutkować będzie w bardzo krótkim czasie likwidacją, zamknięciem i bankructwem przedsiębiorców. Konsekwencją tego wszystkiego będzie bardzo szybki wzrost bezrobocia.  

 

Dodatkowo przedsiębiorcy z powodu braku dostępu do stacjonarnych punktów obsługi muszą się liczyć ze spowolnionym procesem inwestycyjnym w firmach.

Zdarza się, że mieszkańcy dostają rachunek, a tam widnieje płatność, która mija za 1-2 dni lub data płatności już upłynęła lub rachunki są dublowane (wystawianych jest kilka różnych faktur, za ten sam okres zużycia). Klienci i przedsiębiorcy nie kryją rozczarowania. W punktach stacjonarnych PGNiG oraz biurach obsługi klienta ustawiają się długie kolejki. Niektóre Biura Obsługi Klienta są zamknięte do odwołania a potrzebą jest dialog pomiędzy naszymi Stronami np.  w celu przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty i nie pozostanie z odsetkami – My – Państwa klienci –  próbujemy przez kilka godzin połączyć się z infolinią PGNiG ale bez skutku. Zależy nam na nieograniczonym dostępie do informacji na temat rozliczeń w formie on-line jak również stacjonarnej bieżącej obsługi przedsiębiorców i lokalnej społeczności.

                Aktualnie nieakceptowalnym jest fakt braku podjęcia przez PGNIG działań, które umożliwiałyby dostęp do obsługi klienta, co wiąże się realnie z zagrożeniem ubóstwa energetycznego  wielu naszych mieszkańców. Następstwem ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem – gospodarstwa domowe oraz pięciokrotnie – przedsiębiorstwa – będzie dramatyczne obniżenie jakości życia, włączając narażenie zdrowia i życia obywateli naszego kraju.

                Dlatego apelujemy o obniżenie cen gazu, o  natychmiastową poprawę poziomu i jakości obsługi, która umożliwi mieszkańcom i przedsiębiorcom uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji oraz załatwienie bieżących spraw w punktach obsługi PGNiG naszego regionu.

Zapraszamy przedstawicieli PGNIG do rozmów z Radą Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski i do wyjaśnienia obecnej sytuacji w  jak najszybszym czasie. Prosimy o odpowiedź     do 18 lutego br. w sprawie terminu spotkania w celu pilnego omówienia najbardziej dotkliwych problemów mieszkańców i przedsiębiorców rejonu pilskiego.

 

W imieniu Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

           Grzegorz Marciniak Prezes IGPW

 

 

 

 

 

DW:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Starosta Pilski

Prezydent Miasta Piły

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Poznaniu

PGNiG Biuro Obsługi Klienta w Pile

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Gazownia w Pile