Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile, stworzyła Program Edukacyjny KRUK, którego głównym celem jest kształcenie deficytowych na rynku pracy północnej wielkopolski kompetencji miękkich uczniów (oraz wsparcie szkół w realizacji edukacji kompetencyjnej, tak by odpowiadała ona potrzebom rozwojowym naszego regionu).

 

W dniu 28. stycznia otrzymali Państwo na adres skrzynki mailowej szkoły zaproszenie z Nadnoteckiego Instytutu UAM do wzięcia udziału w pierwszych zajęciach w ramach Programu Edukacyjnego KRUK, tj. w nieodpłatnych szkoleniach pn.:

 

„Kruki i kruczki, czyli o komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym”.

 

wspierających rozwój kompetencji interpersonalnych i kognitywnych uczniów* (klas 7-8 szkół podstawowych, trzecich gimnazjum i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych). Zajęcia odbywać się będą w interdyscyplinarnym i bardzo aktualnym obszarze szerokiej problematyki komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, terminów i zasad rekrutacji znajdują się na stronie www.kompetencje.amu.edu.pl

oraz w przesłanych Państwu materiałach informacyjnych (załączonych ponownie do Państwa wiadomości).

 

UWAGA: Ostateczny termin wysłania zgłoszeń na szkolenia mija w dniu 27. lutego 2019 r., lecz kolejność zgłoszeń jest jednym z warunków decydujących o ostatecznej rekrutacji uczestników. Maksimum punktów w kategorii kolejność zgłoszeń otrzymują szkoły, które wyślą formularz zgłoszeniowy do dnia 11. lutego włącznie! Prosimy jednak sprawdzić czy nie znajdują się Państwo w grupie szkół uprzywilejowanych rekrutacyjnie (vide opis warunków rekrutacji w § 5 pkt 1b Regulaminu Szkoleń Programu Edukacyjnego KRUK w załączniku).

 

Zgłoszenie chęci udziału następuje po przesłaniu na adres skrzynki mailowej projektu: kompetencje@amu.edu.pl poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który został załączony do wiadomości. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres skrzynki mailowej projektu: kompetencje@amu.edu.pl lub telefonicznie i osobiście w biurze projektu (dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej programu www.kompetencje.amu.edu.pl).

 

Zapraszamy także do zapoznania się ofertą zajęć edukacyjnych, jakie planujemy zrealizować dla Państwa w Programie Edukacyjnym KRUK również w przyszłym roku szkolnym! Wszystkie informacje odnajdą Państwo na stronie www.kompetencje.amu.edu.pl

 

 

————————-

*podczas zajęć szczególny nacisk kłaść będziemy na szlifowanie kompetencji takich jak komunikacja i współpraca w grupie, rozumienie tekstu, myślenie analityczne i syntetyczne, poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów, koncentracja, umiejętność uczenia się i kreatywność. Zgodnie z analizą subregionalnego rynku pracy obszaru Północnej Wielkopolski, to właśnie tych kompetencji najbardziej poszukują pracodawcy! Warto więc wspierać ich rozwój w gronie przyszłych absolwentów Państwa szkoły!