Szanowni Państwo,

                Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski uprzejmie informuje, że rozpoczęła przygotowania do organizacji XIV Edycji konkursu im. Stanisława Staszica. Inspirując się  życiem i działaniami Naszego Patrona, który inicjował i doceniał przedsięwzięcia społeczno- gospodarcze, tak i my chcielibyśmy wyróżnić organizacje, osoby, podmioty gospodarcze działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

                Celem Konkursu jest uhonorowanie godnych uznania osiągnięć przedsiębiorstw, które spełniają standardy europejskie, promowanie aktywności naszego Regionu, popularyzacja dokonań gospodarczych zrealizowanych w latach 2017/2018.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zarekomendowanie przedsiębiorstw, organizacji, osób, które wniosły istotny wkład w unowocześnianie i rozwój Regionu Północnej Wielkopolski przyczyniając się do promocji terenu zarówno w kraju, jak i za granicami Polski. Dzięki Państwa rekomendacji Kapituła Konkursu będzie mogła poznać Kandydatów, którzy Państwa zdaniem powinni zostać uhonorowani nagrodami w Konkursie.

             Prosimy o nadesłanie pisemnych rekomendacji do dnia 19 września 2018 roku na adres:

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

lub mailowo: biuro@izba.pila.pl