Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski dzięki decyzji Prezydenta Miasta Piły o przyznaniu dofinansowania w trybie konkursu uproszczonego w formie wspierania zadania publicznego, zorganizuje Konkurs „Młody przedsiębiorca”.

Konkurs „Młody przedsiębiorca” skierowany jest do ludzi młodych, uczniów i studentów pilskich szkół i uczelni. Konkurs ma na celu promocje przedsiębiorczości i myślenia probiznesowego oraz wykreowanie świadomości, iż własny biznes może stanowić niezwykle atrakcyjną ścieżkę rozwoju i kariery zawodowej. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie prac lub dokumentacji swojej własnej firmy, którą chcieliby założyć, zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu. Wartością dodaną konkursu jest aktywizacja i pobudzenie do działania młodych, przedsiębiorczych osób, które w przyszłości stanowić będą o sile i jakości lokalnej gospodarki.

Organizacja przedmiotowego konkursu pozwala nie tylko na promocję przedsiębiorczości, ale w sposób twórczy wypełnia czas biorących w nim udział, co jest przyczynkiem do rozwoju intelektualnego młodych ludzi i praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Działania w ramach konkursu przyczyniają  się do tworzenia warunków odpowiedniego rozwoju dla młodych ludzi oraz ich integracji społecznej dzięki uczestnictwu w życiu publicznym, poprzez aktywny udział w konkursie.  Inicjatywa ma zatem charakter wielowymiarowy – promocyjny, naukowy, aktywizacyjny i integracyjny. Jednocześnie udział w konkursie dla młodych ludzi  może stanowić istotny bodziec i motywację do rozwoju własnych kompetencji oraz relacji społecznych.

Dla laureatów konkursu przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego (laptopy, tablety), które zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości, co pozwoli na uhonorowanie, nagrodzenie i docenienie przez władze gminy i środowiska gospodarcze pracy, wysiłku i aktywności uczestników konkursu.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować pod adresem e-mail: biuro@izba.pila.pl

lub osobiście w biurze:

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła
tel/fax: 67 212 30 59