Zaproszenie do udziału w e-konferencji „Pedagogika hydrauliczna czy edukacja kompetencyjna? Cele Wartości i możliwości realizacji współczesnej edukacji”

 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Nadnoteckim Instytutem UAM serdecznie zapraszają do nieodpłatnego udziału w niezwykle inspirującej konferencji edukacyjnej realizowanej on-line pt.: „Pedagogika hydrauliczna czy edukacja kompetencyjna? Cele Wartości i możliwości realizacji współczesnej edukacji”, która odbędzie się w dniach 10. – 11. października br. (tj. w sobotę i niedzielę od godziny 10:00 – 13:00).

 

W programie konferencji znajdą się wykłady wybitnych i cenionych pedagogów. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym i bogatym programem konferencji http://kompetencje.amu.edu.pl/

 

Do udziału w konferencji zapraszamy czynnych nauczycieli i nauczycielki przedszkoli i szkół wszystkich poziomów kształcenia oraz edukatorów i edukatorki z instytucji okołooświatowych (takich jak organizacje pozarządowe, Muzea, Biblioteki, Domy Kultury itp.) z powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Dla pierwszych 50 uczestników zaplanowano upominek książkowy. Każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

 

UWAGA: liczba miejsc ograniczona! Rekrutacja do udziału w konferencji rozpoczęła się w dn. 30. września, a zakończy w dn. 7. października! Realizowana będzie elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia elektronicznego. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (oczywiście nie dotyczy Studentek i Studentów PUDW)!

 

Konferencja organizowana jest w ramach otwartych obrad Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku realizowanego jako element Programu Edukacyjnego KRUK.

 

Więcej informacji o konferencji oraz link do rejestracji dostępne na stronie www.kompetencje.amu.edu.pl w dziale „Aktualności” (podlinkowanie)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Konferencja jest elementem Programu Edukacyjnego KRUK, realizowanego w ramach projektu „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży” (finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).