W imieniu Prezydenta Miasta Piły, Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski oraz Prezesa Zarządu Exalo Drilling S.A. zapraszamy 23 czerwca 2015 r. do Inwest-Parku w Pile na wyjątkową konferencję pt. Exalo Drilling S.A. – globalny lider otwarty na rynek lokalny. Prezentacja możliwości współpracy i kooperacji z podmiotami zewnętrznymi.