1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

W związku z powyższym chcemy Państwu zaproponować warsztaty dotyczące tego nowego formatu e-kontroli, które odbędą się w dniu 25 października o godz. 12.00 w sali „beżowej” przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile (budynek Inwest-Park).

Warsztaty przeprowadzi ekspert PricewaterhouseCoopers Warszawa – Krzysztof Ugolik

Krzysztof Ugolik – jest menedżerem w zespole Podatków Pośrednich w Dziale Prawno-Podatkowym PricewaterhouseCoopers.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada 7 lat doświadczenia w pracy na styku doradztwa podatkowego oraz zagadnień IT.

Bezpośrednio prowadził oraz nadzorował wdrożenie JPK w dużych przedsiębiorstwach. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie generowania oraz wysyłki plików JPK do Ministerstwa Finansów.

 

Agenda warsztatów

  1. Definicja i cel wprowadzenia
  2. Jednolity plik kontrolny a wielkość przedsiębiorstwa
  3. Prowadzenie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych
  4. Opis struktur ze szczególnym uwzględnieniem struktury obowiązkowej od 1 stycznia 2017 r. dla MŚP
  5. Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków raportowania JPK
  6. Przykładowy plik JPK – omówienie logiki oraz zasad tworzenia
  7. Sposoby przygotowania pliku JPK
  8. Sposoby wysłania pliku JPK
  9. Inne zagadnienia dotyczące struktur, doświadczenia praktyczne dużych przedsiębiorstw.

 

Koszt udziału:

Członkowie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – bezpłatnie

Uczestnicy niezrzeszeni – 100 zł brutto / osoba

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia wg załączonego wzoru.

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia