IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI  jest organizacją otwartą dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które zainteresowane są zorganizowaną działalnością.

Działamy w oparciu o statut, więc jesteśmy partnerem godnym zaufania!
Zapraszamy do współdziałania oraz wstąpienia w szeregi członków Izby!

CZŁONKOWSTWO W IZBIE

Członkiem Izby zgodnie ze statutem może być każdy przedsiębiorca polski i zagraniczny, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także związki przedsiębiorców jako członek zbiorowy.

Ubiegający sie o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien:

  1. Złożyć deklarację członkowską.
  2. Złożyć dokument stwierdzający jako status prawny potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione (w szczególności umowę spółki, akt zawiązania spółki, odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej).
  3. Wypełnić ankietę członkowską.