Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Zamojcin zapraszają na stacjonarne szkolenie pn.:

 

Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

 

Regulacje RODO nie narzucają przedsiębiorcy żadnych konkretnych rozwiązań – musi on sam zadecydować o tym, jakie środki organizacyjne i techniczne powinny zostać wdrożone w jego firmie. Zgodnie z przepisem art. 24 rozporządzenia, administrator danych osobowych ma obowiązek wdrożenia środków „odpowiednich” z punktu widzenia ochrony danych, a ich zakres musi być proporcjonalny do istniejących zagrożeń.

Zatem jak dobrać odpowiednie środki techniczne, aby były wystarczające i w odpowiedni sposób chroniły przetwarzane dane osobowe oraz interesy firmy?

Na to pytanie odpowie Pani Anna Zamojcin, która podczas spotkania pomoże Państwu w wyborze sposobu i zakresu ochrony z uwzględnieniem wielkości i rodzaju działalności firmy.

 

Jest to szkolenie dla właścicieli firm lub ich pracowników, którzy mierzą się lub będą mierzyć z dostosowaniem podmiotu do wymagań stawianych przez RODO.

 

Kiedy 6 października

Godz. 10:00

Gdzie Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Koszt

Członkowie – bezpłatnie

Niezrzeszeni: 120 zł brutto

Czas – 90 min.

w pełnym reżimie sanitarnym

 

Rejestracja w linku poniżej:

https://forms.office.com/r/BjDRCfM8yW