Izba na Szpilkachco to było za emocjonujące spotkanie wczoraj?

Prawie 40 kobiet biznesu i świata nauki podjęło wyzwanie i miało odwagę spotkać się na kryminalnym spotkaniu w gościnnych murach Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

💪Pan dr Paweł Leśniewski był pierwszym mężczyzną w historii naszego projektu, który podjął wyzwanie i spotkał się z Członkiniami naszej IGPW, aby wprowadzić nas w świat owadów, dowodów zbrodni, pracy policji i prokuratorów na miejscu przestępstwa….

🤝Pełne pasji, charyzmy i czarnego humoru spotkanie zostanie w naszej pamięci NA ZAWSZE – dziękujemy w imieniu wszystkich odważnych i silnych kobiet, które przyjęły zaproszenie.

😍Nie mogło oczywiście zabraknąć naszego wzajemnego sieciowania i poznania się.

⚖Udało nam się także poruszyć temat arbitrażu, jako skutecznego i szybkiego sposobu załatwiania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, które na szczęście w naszym przypadku nie wynikają z problemów kryminalnych … uffffff

🤗Dziękujemy wszystkim Paniom za obecność i aktywny udział w tym niecodziennym wydarzeniu

🤗Dziękujemy gospodarzom spotkania dr Emilia Lewicka-Kalka Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier, dr Monika Rozmarynowska oraz Pani Katarzyna Mielcarek.

👍Gratulujemy Uczelni ciągłego rozwoju i dostosowywania kierunków kształcenia do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.