Informujemy, iż Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski została partnerem konsorcjum tworzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile.
Umowę podpisano w dniu 22 września 2016 r. W skład konsorcjum, oprócz wspomnianej PWSZ w Pile oraz Izby Gospodarczej weszły przede wszystkim takie firmy jak: Philips Lighting Poland Sp. z o.o., Kabat s.j., ZPUH Komfort, Sapa Aluminium Sp. z o.o., Seaking Poland Ltd. Sp. z o.o., Wojtasik Pracownia Architektoniczna.
Efektem utworzonego konsorcjum mają być Innowacje, nowe technologie i gruntownie wykształceni studenci.
Ścisła współpraca nauki z biznesem to doskonały model kształcenia praktycznego, dostosowanego do wymogów rynku pracy. PWSZ w Pile od lat realizuje tę formę nauki, czego najlepszym przykładem są studia dualne na kierunkach inżynierskich. Od nowego roku akademickiego możliwości realizacji wspólnych działań uczelni i przedsiębiorstw będą jeszcze większe. Konsorcjum powstało przede wszystkim, by zwiększyć innowacyjny potencjał naszego regionu. Uczelnia współpracując z biznesem może aplikować o środki finansowe na realizację specjalistycznych projektów, m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również z samorządów. Korzyści płynąć będą dla obydwu stron. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie stworzenie laboratoriów nie tylko na uczelni, ale także w firmach, będących partnerami Konsorcjum.