Konkurs organizowany corocznie od 1994r. mający na celu uhonorowanie godnych uznania i upowszechnienia osiągnięć podmiotów gospodarczych oraz osób i instytucji działających na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości. Nagradzamy  firmy, które  zyskały uznanie w regionie, kraju i zagranicą, jak również te małe firmy, które  potrafią stworzyć niepowtarzalny klimat przyjazny klientom.

Promujemy  postawy aktywności gospodarczej, innowacyjności oraz wysokiego poziomu oferowanych usług stanowiące inspiracje do dobrego rozwoju firm a tym samym naszego regionu.