bezpłatne e-seminarium – Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami” otwarta debata Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile

 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym, czyli nieodpłatnym, zdalnym e-seminarium edukacyjnym pt.: „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami” realizowanym w ramach kolejnych otwartych obrad PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU DRUGIEGO WIEKU w dn. 17.06.2021 r.

 

Seminarium to zupełnie wyjątkowe wydarzenie, organizowane przez sieć nauczycieli i edukatorów dla nauczycieli i szkół naszego regionu. Pedagogiczny Uniwersytet Drugiego Wieku w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile stworzył sieć czynnych nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich poziomów kształcenia oraz edukatorów z instytucji okołooświatowych z subregionu północnej Wielkopolski. Zrzesza osoby, które doskonale rozumieją regionalne uwarunkowania edukacyjne oraz chcą wzajemnie się wspierać, wspólnie rozwiązywać problemy stające na naszej codziennej, pedagogicznej drodze oraz rozwijać się i działać na rzecz edukacji.

 

Organizując otwarte obrady, chcielibyśmy wspólnie zastanowić się jakie szanse i problemy staną przed edukacją naszego regionu w nadchodzącym roku szkolnym i jak się na nie przygotować. Docelowo chcemy określić zadania dla Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku na kolejny rok działalności, które najlepiej pomogą szkołom i nauczycielom naszego regionu stawić czoła nowym wyzwaniom, które postawi przed nami przyszłość.

 

                Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma imienny certyfikat poświadczający wkład w pracę międzysektorowej sieci wspierania rozwoju edukacji kompetencyjnej w subregionie północnej Wielkopolski działającej w ramach Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku przy Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.

 

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym programem (znajdującym się w załączniku do niniejszej informacji) oraz wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

 

Udział w wydarzeniu wymaga zapisu poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3yw14J8Xbo2OsuViviaNLG1j9qo50L3xnBuYp2uAUOg5QQ/viewform

 

Rejestracja trwa do dnia 15.06.2021 r. do godziny 24:00.

Ze względu na charakter wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona!!!

 

UWAGA:

* Każdy uczestnik i uczestniczka, w podziękowaniu za osobisty wkład merytoryczny w pracę Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku, otrzyma w prezencie nieodpłatnego e-booka, opisującego niezwykle ciekawą historię Programu Edukacyjnego KRUK

** Po zakończeniu obrad seminarium, dla osób chętnych, będzie także zapewniona możliwość osobistego włączenia się w działalność Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku, a przez to stania się elementem tej wyjątkowej rodziny edukacyjnej!

 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem kompetencje@amu.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!