Zapraszamy Pracodawców na Dzień Otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile! To świetna okazja dotarcia z ofertami pracy do osób spełniających oczekiwania Pracodawców oraz zaprezentowania możliwości Firm.