Adam Stanisław Szejnfeld

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Horodecki

Prezes Zarządu Ekolog Holding S.A.