W dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia,  Ministerstwo Finansów podczas briefingu prasowego poinformowało, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie w dwóch terminach:
• od 1 lutego 2026 r. – dla podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 mln zł,
• od 1 kwietnia 2026 r. – dla pozostałych podatników.
➡️ Głównym powodem przesunięcia terminu okazała się konieczność przebudowy infrastruktury technologicznej systemu e-faktur.
➡️ Obecne rozwiązanie nie było w stanie osiągnąć zakładanych parametrów wydajnościowych a tym samym zapewnić stabilność obrotu gospodarczego.