W poniedziałek 25 sierpnia 2014 roku, w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbyła się konferencja otwierająca ogólnopolski projekt "Centrum Arbitrażu i Mediacji". Gośćmi wydarzenia byli między innymi Wicepremier RP, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. Podczas spotkania zaprezentowane zostały idee i cele przedsięwzięcia, jego program oraz znaczenie dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Bardzo ważnym punktem konferencji było podpisanie Aktu Erekcyjnego utworzenia Centrum Arbitrażu i Mediacji w Wielkopolsce. Pod dokumentem podpisało się prawie dwadzieścia organizacji z naszego regionu w tym Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

W ramach zainaugurowanego projektu, Ministerstwo Gospodarki, wraz z partnerami z całego kraju, do października 2015 r. powoła do działania Centra Arbitrażu i Mediacji w 6 wybranych miastach kraju. Będą one działać przy organizacjach naukowych, społecznych i gospodarczych. W Warszawie projekt wdrażany jest we współpracy z Konfederacją Lewiatan, w Poznaniu, Krakowie i Białymstoku z regionalnymi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, w Katowicach z Fundacją WPIA Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, a w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II.

Centra Arbitrażu i Mediacji będą skupiały się na prowadzeniu mediacji pozasądowej z możliwością mediacji sądowej. Mają one zajmować się przede wszystkim sporami między przedsiębiorcami, z możliwością mediacji z administracją publiczną. Ośrodki mogą być wykorzystywane także do mediacji konsumenckiej. Projekt ułatwi polskiemu biznesowi oraz konsumentom dostęp do możliwości szybkiego i niskokosztowego rozstrzygania sporów. Dzięki temu poprawić się mają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także nastąpić ma odciążenie sądów powszechnych i skrócenie czasu trwających w nich postępowań.

Co ważne, w ramach programu opracowane zostaną jednolite standardy mediacji na poziomie ogólnokrajowym. Kolejną korzyścią płynącą z projektu będzie także integracja organizacji pozarządowych działających na rzecz polskich przedsiębiorców. Dla sektora MSP kluczową korzyścią może być oszczędność środków finansowych i czasu, które do tej pory firmy poświęcały na rozwiązywanie sporów.

CAiM w Wielkopolsce nawiązywać będzie do wieloletniej tradycji Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Wielkopolskich, powołanego 11 czerwca 2007 roku. Orzeczenia tego stałego sądu polubownego posiadają pełną moc prawną, a wiedza i doświadczenie Arbitrów gwarantują rzetelne rozstrzyganie sporów.

Centrum Arbitrażu i Mediacji

Kierownik CAiM:
Adwokat Wojciech Celichowski

Sekretarz CAiM:
Joanna Marciniak
tel. +48 61 8690110
E-mail: j.marciniak@wiph.pl

Pracownik ds. obsługi CAiM
Olga Jezierska
tel.+48 61 8690100
E-mail: wiph@wiph.pl