🤝 11 marca mieliśmy przyjemność gościć 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐢𝐞̨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐨́𝐰 na wyjątkowym wydarzeniu pn. 𝐁𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐤𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐮, zorganizowanym we współpracy z Panem Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Spotkanie, poświęcone istotnym aspektom 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐢𝐞̨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐬𝐭𝐰 𝐳 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐮, odbyło się w gościnnych progach Nadnotecki Instytut UAM w Pile, za co dziękujemy Panu Dr Paweł M. Owsianny, 𝐝𝐲𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐨𝐰𝐢 𝐍𝐚𝐝𝐧𝐨𝐭𝐞𝐜𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐭𝐮 𝐔𝐀𝐌 𝐰 𝐏𝐢𝐥𝐞.
🗓 𝐏𝐨𝐝𝐬𝐮𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮:
▪️ Otwarcie spotkania
Pan Grzegorz Marciniak Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
▪️ Pan 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣 Ł𝐲𝐤𝐨, 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐞𝐬 𝐙𝐚𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐮 Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑗𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑘𝑜𝑝𝑜𝑙𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖𝑒̨𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤 – 𝑠𝑧𝑎𝑛𝑠𝑒 𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑦
▪️ Pani 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐜𝐢𝐨ł𝐞𝐤, 𝐖𝐢𝐞𝐥𝐤𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞, 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐤𝐢 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 𝐵𝑒𝑧𝑝ł𝑎𝑡𝑛𝑒 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜́𝑤
▪️ Pani Magda Hilszer 𝐖𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐬 𝐙𝐚𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐮 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 𝑀𝑜𝑧̇𝑙𝑖𝑤𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖𝑒̨𝑏𝑖𝑜𝑟𝑐𝑜́𝑤
▪️ Pani Agnieszka Zaremba 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐤𝐚 𝐝𝐬. 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐲 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐏𝐮𝐧𝐤𝐭 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐲 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐰 𝐏𝐢𝐥𝐞, WARP Spółka z o.o. Oddział w Pile
▪️ Pan 𝐉𝐚𝐜𝐞𝐤 𝐁𝐨𝐠𝐮𝐬ł𝐚𝐰𝐬𝐤𝐢, 𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐞𝐤 𝐙𝐚𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐮 𝐖𝐨𝐣𝐞𝐰𝐨́𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚 𝐖𝐢𝐞𝐥𝐤𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨, 𝐵𝑢𝑑𝑜𝑤𝑎 𝑒𝑘𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢 𝑤𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜
▪️ Kawa networkingowa
Podczas spotkania omówiliśmy:
✅ 𝐤𝐥𝐮𝐜𝐳𝐨𝐰𝐞 𝐤𝐰𝐞𝐬𝐭𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐮,
✅ 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐞̨𝐩𝐧𝐞 𝐬́𝐜𝐢𝐞𝐳̇𝐤𝐢 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨, 𝐢𝐧𝐰𝐞𝐬𝐭𝐲𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞
✅ 𝐳𝐚𝐠𝐚𝐝𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐚𝐧𝐞 𝐳 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐚𝐦𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐦𝐢.
🆗 𝐃𝐫𝐨𝐝𝐳𝐲 𝐏𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐢𝐞̨𝐛𝐢𝐨𝐫𝐜𝐲, mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do rozwoju Waszych firm.
🤝𝐃𝐳𝐢𝐞̨𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 za aktywny udział i inspirujące dyskusje networkingowe.
👍👍𝐓𝐫𝐳𝐲𝐦𝐚𝐦𝐲 𝐤𝐜𝐢𝐮𝐤𝐢 za dalszy rozwój Waszych przedsiębiorstw❗️