Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z firmą Wentmar zapraszają na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników, zarządców obiektów na temat: 

 

„F-Gazy – zmiany w przepisach”.

 

Zmiany nakładają na właścicieli i użytkowników klimatyzacji nowe obowiązki, wymogi i KARY!

 

Szkolenie odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00 w budynku pilskiego Inwest-Park ul. Dąbrowskiego 8  – sala konferencyjna beżowa (wejście do budynku od strony „Rogalika”).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia (załącznik) wg wzoru i przesłanie na adres: biuro@izba.pila.pl  

 

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia.

 

Szkolenie poprowadzi specjalista z dziedziny technologii chłodniczych i ciepłowniczych –  dr inż. Marek Gaziński z Poznania

Agenda szkolenia:
1. Wstęp – krótkie wprowadzenie
2. Obowiązki użytkownika urządzeń
3. Kluczowe daty
4. Kto może dokonywać montażu, przeglądów i napraw
5. Przeliczniki – jednostki napełniania urządzeń i instalacji czynnikami
6. Przeliczanie – tabela kg na tony
7. Kontrola szczelności i ich częstotliwość
8. Karty urządzeń CRO
9. Kary i sankcje /osoby upoważnione do kontroli/