Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i Kancelaria Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA z Poznania zapraszają na bezpłatne szkolenie

Z ZAKRESU PRAWA PRACY.

Termin szkolenia: 22 stycznia 2020 (środa), godz. 10.00 – 13:00
Miejsce szkolenia: Nadnotecki Instytut UAM w Pile ul. Kołobrzeska 15, aula uniwersytecka.

Adresaci  – przedsiębiorcy (oddelegowani przedstawiciele)  zatrudniający ponad 10 pracowników w firmie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.01.2020.

 

Przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie uzupełnionych kart zgłoszeń na adres biuro@izba.pila.pl

 

Podczas rejestracji będziemy zbierać środki do skarbonek na wsparcie naszego Pilskiego Hospicjum. Zachęcamy Państwa do włączenia się do naszej akcji.