Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Państwową Inspekcją Pracy o. w Pile  zapraszają w dniu 17 marca  2016 r.  (czwartek) na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców  i ich pracowników na temat:  Zmiany w prawie pracy 2016 r.

 

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym szkoleniem zapraszamy do Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 8 o godzinie 10:00. – sala miejska (wejście od strony Wyspy).

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia wg załączonego wzoru.

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia.