Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Państwową Inspekcja Pracy o. Piła  zapraszają w dniu  26  listopada 2015 r.  ( czwartek) na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców  i ich pracowników na temat:  

 

1) ostatnie zmiany przepisów prawa pracy w zakresie umów na czas określony,

2) ostatnie zmiany przepisów prawa pracy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem.

 

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym szkoleniem zapraszamy do Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 8  – sala  beżowa – parter budynku Inwest Parku  (wejście do budynku od strony Wyspy lub od Hotelu Gwda)  o godzinie 10:00.

Uprzejmie proszę o wypełnienie zgłoszenia (załącznik) wg załączonego wzoru  i odesłania go w dowolnej formie.

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia.