Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Zamojcin zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu:

RODO w praktyce dla przedsiębiorców

Na szkoleniu dowiesz się:

  1.        Jakie są procedury RODO w rekrutacji i zatrudnieniu, czyli jak przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z wymogami RODO i Kodeksu Pracy.
  2.        Kiedy przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, czyli jak legalnie pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe np. do celów marketingowych
  3.        Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu?
  4.        W jaki sposób administrator powinien realizować obowiązki wobec osób, których dane osobowe pozyskuje i przetwarza.
  5.        Jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO?
  6.        Jakie dokumenty są wymagane przez RODO? Przygotowanie których dokumentów stanowi dobrą praktykę, a które są całkowicie zbędne?
  7.        Jakie są najczęstsze błędy przy wdrażaniu RODO.

 

 

 

Szkolenie poprowadzi Anna Zamojcin – właścicielka Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, wieloletni ekspert ds. ochrony danych osobowych, stosowania przepisów RODO oraz zarządzania systemem ochrony danych. Audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Współpracuje m.in. z placówkami szkolnictwa wyższego, grupami kapitałowymi, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarach szkoleniowych i realizujących projekty unijne, tworząc wewnętrzne procedury, dokumentację, oraz sporządzając opinie zgodności z RODO. Do jej kompetencji należą także przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz realizacja szkoleń dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Administratorów i ich pracowników. Audytor wiodący ISO 9001.

 

Termin szkolenia: 17 lutego  2020 (poniedziałek), godz. 10.00 – 13:00
Miejsce szkolenia: Nadnotecki Instytut UAM w Pile ul. Kołobrzeska 15, aula uniwersytecka.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.02.2020.

Rejestracja na szkolenie: https://evenea.pl/event/rodo-izba/ 

 

 

 

Podczas rejestracji będziemy zbierać środki do skarbonek na wsparcie naszego Pilskiego Hospicjum. Zachęcamy Państwa do włączenia się do naszej akcji.