Informujemy, iż dla potrzeb otoczenia gospodarczo – biznesowego regionu Północnej Wielkopolski w PWSZ w Pile opracowano Bazę Kompetencji Pracowników, Ofert Usługowych i Infrastruktury Usługowej Uczelni.

 

Dostęp do Bazy poprzez stronę internetową Uczelni: „Informacje dla Biznesu”: http://www.pwsz.pila.pl/pl/dla-regionu/dla-biznesu.html lub bezpośrednio „Baza Kompetencji Pracowników Ofert Usługowych i Infrastruktury Usługowej Uczelni”: https://poi.pwsz.pila.pl/

 

Przedmiotowa Baza gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o pracownikach naukowych Uczelni, o możliwościach rozwiązywania przez nich problemów techniczno – biznesowych przedsiębiorstw oraz obsługiwanej przez nich specjalistycznej aparaturze badawczej. Celem jej jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowo – badawczej Uczelni, a w szczególności:

 

    – zleceniodawcami i zleceniobiorcami prac naukowo-badawczych i rozwojowych z przedsiębiorstw,

    – potencjalnymi partnerami w projektach badawczych i rozwojowych,

    – przedsiębiorstwami i instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć naukowo – badawczych.

 

Zachęcamy Przedsiębiorców do korzystania z Bazy.