Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem on-line, dot.– „Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska” Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski podaje nowy termin szkolenia, tj. 16 lutego godz. 10:00 – platforma Teams.

Warsztaty poprowadzą eksperci środowiskowi – Pani Anna Babij i Pan Adam Babij – AB-ECO Usługi Konsultingowe Ochrona Środowiska, Doradztwo środowiskowe Adam Babij.

 

Przedsiębiorco! Posiadasz auta służbowe, wózki widłowe, ogrzewasz firmę kotłem grzewczym a może posiadasz klimatyzacje, malarnie czy prowadzisz procesy spawania? Dowiedz się jakie obowiązki są z tym związane, czym jest Baza KOBIZE i jak złożyć w niej raport. Przypominamy, że do końca lutego należy złożyć raport do bazy KOBIZE.

  

Temat szkolenia:

 godz. 10.00 – 13.30

Wstęp o emisjach: 

– Emisje zanieczyszczeń do powietrza w zakładach – źródła powstawania

– Emisja zorganizowana i niezorganizowana

– Zgłoszenie i pozwolenie emisyjne i obowiązki z nich wynikające

– Opłaty i sprawozdania

 – Kto jest zobligowany do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska? 

–  Co podlega opłatom?

–  Skąd uzyskać dane do opłat?

–  Terminy składania sprawozdań, zwolnienie z opłaty i składania sprawozdania.

   

Baza KOBIZE:

 –  Baza KOBIZE czym jest i kto musi być w niej zarejestrowany?

–   Rejestracja do KOBIZE

–   Zasady sporządzania raportu do KOBIZE na wybranych przykładach – auta i kotły grzewcze 

 

Panel dyskusyjny

 

   

Termin szkolenia: 16 lutego 2021 g. 10.00    

Miejsce szkolenia: platforma Teams, link zostanie przesłany po zgłoszeniu udziału na szkolenie 

 

 

Inwestycja:

 

Dla członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 320 zł brutto

Dla niezrzeszonych podmiotów – 450 zł brutto

 

Rejestracja – poniżej link do zgłoszenia udziału w szkoleniu:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E1-0lxhTRUyL9OnkCNRe1wYgQAoJ1HxEus00tYT22lhUOTNNREpGV0NJQ0lRUkVLS0MyT080R0dHRS4u