Historyczna chwila powołania Wielkopolski Sąd Arbitrażowy – akty powołania dla Prezesów Sądu wręczone. Prezesem pilskiego Oddziału została mecenas Paulina Toboła. Jako Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski jesteśmy współzałożycielem WSA i będziemy stale wspierali rozwój arbitrażu i mediacji. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Wierzymy, że pilski arbitraż stanie się jedną z bardziej powszechnych form alternatywnych metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami.
Pamiętajmy, że procedura arbitrażu dla przedsiębiorców jest mniej sformalizowana, bardziej przyjazna i bezpośrednia.