🔊🔊🔊 Z radością informujemy, że w piątek, 2️⃣4️⃣ maja 2024 r., odbyło się 𝐙𝐰𝐲𝐜𝐳𝐚𝐣𝐧𝐞 𝐖𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐙𝐠𝐫𝐨𝐦𝐚𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐣 #IGPW.
To ważne wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania naszej działalności w 2023 roku oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Rady Izby.
Podczas Walnego Zgromadzenia Członkowie: 𝐑𝐚𝐝𝐲 𝐈𝐳𝐛𝐲, 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐣𝐢 𝐑𝐞𝐰𝐢𝐳𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣 𝐢 𝐒𝐚̨𝐝𝐮 𝐊𝐨𝐥𝐞𝐳̇𝐞𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐨𝐭𝐫𝐳𝐲𝐦𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐳𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤. To wyraz uznania dla całego Zespołu i dowód na to, że nasze wysiłki są doceniane przez społeczność Członków Izby. 𝐃𝐳𝐢𝐞̨𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐳𝐚 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐢 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐞 𝐮𝐦𝐨𝐳̇𝐥𝐢𝐰𝐢𝐚𝐣𝐚̨ 𝐧𝐚𝐦 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨́𝐣 𝐢 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚̨ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐞̨ 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐜𝐞𝐥𝐨́𝐰.
🌹 W trakcie uroczystości Walnego Zgromadzenia Członków mieliśmy również zaszczyt 𝐰𝐫𝐞̨𝐜𝐳𝐲𝐜́ 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐲𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐲 𝐜𝐳ł𝐨𝐧𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐧𝐨𝐰𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐞̨𝐭𝐲𝐦 𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐤𝐨𝐦 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐈𝐳𝐛𝐲. 𝐓𝐨 𝐝𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐬 𝐨𝐠𝐫𝐨𝐦𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬́𝐜́ 𝐦𝐨́𝐜 𝐩𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚𝐜́ 𝐧𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐲, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐞 𝐝𝐨ł𝐚̨𝐜𝐳𝐚𝐣𝐚̨ 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢, 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐚̨𝐜 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐬𝐰𝐨𝐢𝐦 𝐝𝐨𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐢 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐚̨.
🤝Dziękujemy Panu Dr Paweł M. Owsianny Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, wolontariuszowi #KrokpoKrokuHSA za bardzo sprawne poprowadzenie naszych obrad oraz za codzienną życzliwość i wsparcie, dzięki któremu zrealizowaliśmy wspólnie wiele niezwykłych inicjatyw w gościnnych murach @Nadnotecki Instytut UAM w Pile;
🤝 Dziękujemy 𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐤𝐨𝐦 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐣𝐢 𝐒𝐤𝐫𝐮𝐭𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐔𝐜𝐡𝐰𝐚ł 𝐢 𝐖𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐨́𝐰 za Waszą odpowiedzialną pracę podczas naszego spotkania;
🤝 Dziękujemy @Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Tojza za czuwanie nad prawidłowością przebiegu naszego wydarzenia;
🤝 Dziękujemy naszej Pani Księgowej Renata Tadych Biuro rachunkowe AccEuro Renata Tadych za profesjonalną obsługę naszych izbowych finansów;
🤝 Dziękujemy @Krzysztof Trawiński Krok po kroku HSA za oprowadzenie Członków IGPW po Bazie Nurkowej – miejscu, które wyrównuje szanse i możliwości, oraz pełni funkcję swoistej rehabilitacji osób sprawnych w kwestii spojrzenia na niepełnosprawność;
🤝 Dziękujemy wszystkim pracownikom @MOSiR Piła za fantastyczne wsparcie techniczne i logistyczne naszego wydarzenia.
👍👍 Jesteśmy dumni z osiągnięć, jakie udało nam się zrealizować w minionym okresie, i równie pełni entuzjazmu patrzymy w przyszłość. Działamy z pasją, aby wspierać rozwój naszych Członków i promować dobre praktyki biznesowe.
𝐑𝐚𝐳𝐞𝐦 𝐭𝐰𝐨𝐫𝐳𝐲𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐥𝐧𝐚̨ 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐨𝐬́𝐜́ 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐜𝐳𝐚̨, która dąży do wzrostu i sukcesów. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz za zaangażowanie w rozwój naszej Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
𝐃 𝐙 𝐈 𝐄̨ 𝐊 𝐔 𝐉 𝐄 𝐌 𝐘,
𝐙̇ 𝐄
𝐉 𝐄 𝐒 𝐓 𝐄 𝐒́ 𝐂 𝐈 𝐄
𝐙 𝐍 𝐀 𝐌 𝐈