Firma miesiąca


31.03.2015

Krótsze i tańsze sprawy sądowe


Pilska Izba Gospodarcza otwiera Sąd Arbitrażowy w Pile. Co to oznacza dla pilan ?

Sąd Arbitrażowy zwany także polubownym to sąd przyjazny ludziom. Strony mają wpływ na kształt postępowania sądowego i same wybierają arbitrów. Strony siedzą wygodnie, na każdą prośbę stron można zarządzić przerwę, częstować się kawą i herbatą, nikt na nikogo nie krzyczy i nie grozi kryminałem. Arbitraż jest dyskretny i gwarantuje poszanowanie tajemnic handlowych. Koszt sprawy jest znacznie niższy (wpis jest o 30% tańszy niż przed sądem powszechnym), a czas postępowania znacznie krótszy (zazwyczaj do 6 miesięcy). Arbitrzy często lepiej rozumieją biznes niż sędziowie, można ich wybrać stosownie do ich specjalizacji i doświadczenia.


Kto będzie mógł korzystać z sądu arbitrażowego?

Wszyscy przedsiębiorcy. Przedmiotem spraw mogą być wszelkie sprawy majątkowe i niemajątkowe z wyłączeniem spraw o  alimenty. Warunkiem jest wcześniejsze zapisanie właściwości sądu arbitrażowego w umowie lub zgoda obu stron sporu. Liczymy, że pilskie firmy, w szczególności spółki komunalne wprowadzą odpowiednie zapisy do swoich umów. Przed arbitrażem najczęściej rozpatruje się sprawy o zapłatę należności handlowych, z umów najmu, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich. Z usług Sądu będzie można także korzystać w sytuacji gdy sąd powszechny odsyła strony do mediacji.


Czy takie orzeczenia sądu będą uznawane ?

Wyroki są uznawane w Polsce i 150 krajach na całym świecie, które ratyfikowały Konwencję Nowojorską z 1958r. Sprawa raz rozpoznana przez Sąd Arbitrażowy nie może być rozpoznawana przez sąd powszechny. Jeżeli strona nie chce wykonać wyroku Sądu Arbitrażowego możemy stosunkowo szybko uzyskać tzw. klauzulę wykonalności czyli stempel sędziego sądu powszechnego nakazujący wykonanie postanowień wyroku arbitrażowego.


Jakie są wady Sądu Arbitrażowego ?

Wadą jest to, że jest w Polsce mało znany i wykorzystywany, więc na początku trudno przekonać do niego innych przedsiębiorców. Ale to razem musimy zmienić.

Powszechnie uznanymi zaletami sądu arbitrażowego są?

  • szybkość postępowania,
  • dążenie do zawarcia ugody,
  • poufność postępowania (bez rozgłosu niszczącego prestiż firmy),
  • odformalizowanie i elastyczność procedury,
  • możliwość wyboru arbitrów przez strony (w tym wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa),
  • niższe wpisy od pozwów, aniżeli w postępowaniu przed sądami powszechnymi – oszczędność,
  • jednoinstancyjność postępowania.

 

W związku z powyższym, chcieliśmy zachęcić Państwa do poddawania wszystkich sporów mogących wyniknąć z Państwa działalności, jako przedsiębiorców, właśnie pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Sąd Arbitrażowy zajmuje się wszelkimi sporami o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw o alimenty.

Sąd Arbitrażowy będzie mógł rozpatrzyć określoną sprawę, jeżeli:
1) strony w umowie poddały (poprzez tzw. zapis na Sąd) rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym,
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu,
3) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
4) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd.

Zarazem Sąd Arbitrażowy może prowadzić mediację na podstawie:
1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.
Wzorcowy zapis na Sąd Arbitrażowy (zamieszczany w umowie) jest następujący:
Wszelkie spory majątkowe i niemajątkowe, mogące wynikać z niniejszej umowy, strony zgodnie podają rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy znajdujący się przy Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski i godzą się na ich rozpoznanie w oparciu o regulamin tego Sądu.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku i SPRAWOZDAWCZOŚĆ za 2019 r.

Warsztaty baza BDO i sprawozdawczość z zakresu wytworzonych odpadów  za rok 2019

więcej

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku 31.07.2020

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku

więcej

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

więcej

Porady on-line - współpraca z PIP o. Piła

Porady on-line  - współpraca z PIP o. Piła

więcej

Porady on-line - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

 Porady on-line  - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

więcej

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

więcej

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

więcej

OFERTA NAJMU HALI MAGAZYNOWEJ - propozycja członka IGPW

OFERTA NAJMU HALI MAGAZYNOWEJ - propozycja członka IGPW

więcej

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

więcej

Bezpieczna naklejka - Studio K2

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników oraz klientów - Studio K2

więcej

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

więcej

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

więcej

"Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

 "Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

więcej

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

więcej

KIG #SolidarnizBiznesem

KIG #SolidarnizBiznesem

więcej

ZUS dot. COVID-19

ZUS dot. COVID-19

więcej

Stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Stanowisko Prezesa IGPW Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

więcej

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

więcej

Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

 Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska.

więcej

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

więcej

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Eksportujesz towary? Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

więcej

Program rabatowy dla członków Izby
Sprawdź korzyści !!!

Program rabatowy to:

  • jedna z najtańszych form promocji marki Partnera
  • budowa lojalności wśród klientów
  • doskonałe narzędzie dotarcia do nowego klienta

więcej

Dlaczego warto przystąpić do izby gospodarczej?

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI
Aby korzystać z bezpłatnego DORADZTWA
Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Aby mógł nam ktoś POMÓC
gdy tego potrzebujemy

więcej